Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз, във връзка с някои решения, които ще бъдат приети в рамките на Международния съвет за маслиновите продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to certain decisions to be adopted in the framework of the International Olive Council (IOC)
Дата на документа: 07/06/2016
№ на документ: COM(2016) 373
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове