Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби - {SWD(2016) 189 final}{SWD(2016) 190 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships - {SWD(2016) 189 final}{SWD(2016) 190 final}
Дата на документа: 06/06/2016
№ на документ: COM(2016) 369
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове