Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1025/2012 от 2013 г. до 2015 г. - {SWD(2016) 126 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 - {SWD(2016) 126 final}
Дата на документа: 01/06/2016
№ на документ: COM(2016) 212
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове