Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 и 134 на ООН, предложенията за изменения на глобални технически правила на ООН 15 и 16, четирите предложения за нови правила на ООН относно спирачни системи със сервоусилвател (BAS), електронни системи за управление на стабилността (ESC), системи за следене на налягането в гумите (TPMS) и монтаж на гумите, предложението за ново глобално техническо правило на ООН относно процедура за измерване за дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на емисиите на картерни газове и емисиите от изпаряване и предложението за нова Специална резолюция № 2 (S.R.2) по отношение на подобряването на изпълнението на Глобалното споразумение от 1998 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 and 134, the proposals for amendments to UN Global Technical Regulations 15 and 16, four proposals for a new UN Regulation on Brake Assist Systems (BAS), on Electronic Stability Control (ESC), on Tyre Pressure Monitoring Systems (TPMS) and on Tyre Installation, a proposal for a new UN Global Technical Regulation on the measurement procedure for emissions of two- or three-wheeled motor vehicles and a proposal for a new Special Resolution No. 2 (S.R.2) for improving the implementation of the 1998 Global Agreement
Дата на документа: 31/05/2016
№ на документ: COM(2016) 351
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове