Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за адекватността на националните експертни ресурси за целите на изпълнението на предвидените в член 27, параграф 4 от Директива 2013/30/ЕС функции - {SWD(2016) 182 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the adequacy of national expert resources for complying with the regulatory functions pursuant to Article 27(4) of Directive 2013/30/EU - {SWD(2016) 182 final}
Дата на документа: 31/05/2016
№ на документ: COM(2016) 318
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове