Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Онлайн платформите и цифровият единен пазар - Възможности и предизвикателства пред Европа - {SWD(2016) 172 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Online Platforms and the Digital Single Market - Opportunities and Challenges for Europe - {SWD(2016) 172 final}
Дата на документа: 25/05/2016
№ на документ: COM(2016) 288
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове