Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценяване на ефективността на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничеството в областта на защитата на потребителите)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Assessing the effectiveness of Regulation (EC) N° 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on the cooperation between national authorities responsibles for the enforcement of consumer protection laws ( the Regulation on consumer protection cooperation)
Дата на документа: 25/05/2016
№ на документ: COM(2016) 284
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове