Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи на граждани на Грузия, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas to citizens of Georgia, with regard to the adoption of Common Guidelines for the implementation of the Agreement
Дата на документа: 26/05/2016
№ на документ: COM(2016) 304
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове