Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part
Дата на документа: 14/04/2016
№ на документ: JOIN(2016) 8
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове