Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Испания за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2016 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2016 national reform programme of Spain and delivering a Council opinion on the 2016 stability programme of Spain
Дата на документа: 18/05/2016
№ на документ: COM(2016) 329
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове