Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU ASSESSMENT OF PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EU BIODIVERSITY STRATEGY TO 2020 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020 - {COM(2015) 478 final}
Дата на документа: 02/10/2015
№ на документ: SWD(2015) 187
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове