Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз
Заглавие на английски:
Дата на документа: 06/04/2016
№ на документ: JOIN(2016) 18
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове