Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation on the cumulation of origin between the European Union, the Swiss Confederation, Norway and Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences of the European Union
Дата на документа: 21/10/2016
№ на документ: COM(2016) 672
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове