Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 и 129 на ООН, едно предложение за ново правило на ООН относно системите за допълнително монтиране на работещи с два вида гориво двигатели с голяма мощност (HDDF-ERS), предложенията за изменения на глобални технически правила №№ 15 и 16 на ООН, предложенията за две нови глобални технически правила на ООН относно процедурата за измерване за дву- и триколесни моторни превозни средства съответно по отношение на емисиите и на бордовата диагностика, и едно предложение за нова резолюция относно общата спецификация на категориите светлинни източници (R.E.4)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 and 129, one proposal for a new UN Regulation on Heavy Duty Dual-Fuel Engine Retrofit Systems (HDDF-ERS), the proposals for amendments to UN Global Technical Regulations 15 and 16, the proposals for two new UN Global Technical Regulations on the measurement procedure for two- or threewheeled motor vehicles with regard to certain types of emissions and with regard to onboard diagnostics, respectively, and one proposal for a new Resolution on the common specification of light source categories (R.E.4)
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 684
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове