Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Нидерландия да прилага намалена данъчна ставка по отношение на електроенергията, доставяна за станции за зареждане на електрически превозни средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to apply a reduced level of taxation to electricity supplied to charging stations for electric vehicles
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 677
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове