Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването, от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION approving the conclusion, by the European Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 06/10/2016
№ на документ: COM(2016) 642
Вид документ: Препоръка за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове