Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — автомобилна промишленост, подадено от Испания
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Spain – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
Дата на документа: 08/11/2016
№ на документ: COM(2016) 708
Вид документ: Препоръка за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове