Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз - {SWD(2016) 343 final}{SWD(2016) 344 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 08/11/2016
№ на документ: COM(2016) 686
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове