Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави - {SWD(2016) 345 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries - {SWD(2016) 345 final}
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 687
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове