Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изграждане на справедлива, конкурентоспособна и стабилна данъчна система за ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Building a fair, competitive and stable corporate tax system for the EU
Дата на документа: 25/10/2016
№ на документ: COM(2016) 682
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове