Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2018 г., годишния размер за 2017 г. и първата част от вноската за 2017 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2018, the annual amount for 2017 and the first instalment for 2017.
Дата на документа: 14/10/2016
№ на документ: COM(2016) 654
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове