Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на споразумение за изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an agreement amending the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety
Дата на документа: 28/10/2016
№ на документ: COM(2016) 694
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове