Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно - {SWD(2016) 323 final}{SWD(2016) 324 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on - {SWD(2016) 323 final}{SWD(2016) 324 final}
Дата на документа: 04/10/2016
№ на документ: COM(2016) 646
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове