Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea
Дата на документа: 07/12/2016
№ на документ: COM(2016) 781
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове