Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за периода 2009—2015 г. относно финансовото състояние на осигурителната схема за безработица в полза на бившите срочно или договорно наети служители и акредитираните парламентарни сътрудници, които са останали без работа след прекратяване на служебните им правоотношения с институция на Европейския съюз
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 2009-2015 report on the financial situation of the unemployment benefit scheme for former members of the temporary or contract staff and accredited parliamentary assistants who are unemployed after the termination of their service in a European Union institution
Дата на документа: 05/12/2016
№ на документ: COM(2016) 754
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове