Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за работата на комитетите през 2015 година - {SWD(2016) 425 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the working of Committees during 2015 - {SWD(2016) 425 final}
Дата на документа: 05/12/2016
№ на документ: COM(2016) 772
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове