Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители - Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки - {SWD(2016) 379 final}{SWD(2016) 382 final}
Заглавие на английски: Modernising VAT for cross-border B2C e-commerce - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods - {SWD(2016) 379 final}{SWD(2016) 382 final}
Дата на документа: 01/12/2016
№ на документ: COM(2016) 757
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове