Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно сравняването на практиките по отношение на многообразието съгласно Директива 2013/36/ЕС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on benchmarking of diversity practices under Directive 2013/36/EU
Дата на документа: 08/12/2016
№ на документ: COM(2016) 774
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове