Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на схемата от специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (МОЕМ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (SAI)
Дата на документа: 15/12/2016
№ на документ: COM(2016) 796
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове