Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Официално обявяване на някои актове от правото на Съюза в областта на околната среда, приети по Директива 91/692/ЕИО на Съвета, за остарели
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Establishing formal recognition that a certain number of acts of Union law in the field of environment that were adopted under Council Directive 91/692/EEC have become obsolete
Дата на документа: 15/12/2016
№ на документ: COM(2016) 793
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове