Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Опитът на държавите членки по отношение на Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) в периода 2009 — 2014 г. - {SWD(2016) 445 final}
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Experience of Member States with Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified microorganisms for the period 2009-2014 - {SWD(2016) 445 final}
Дата на документа: 20/12/2016
№ на документ: COM(2016) 808
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове