Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО СЪВЕТА Четвърти доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност
Заглавие на английски:
Дата на документа: 25/01/2017
№ на документ: COM(2017) 41
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове