Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - "BUILDING A EUROPEAN DATA ECONOMY" - {SWD(2017) 2 final}
Дата на документа: 10/01/2017
№ на документ: COM(2017) 9
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове