Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно съвместния преглед на прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените американски щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма - {SWD(2017) 17 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 19/01/2017
№ на документ: COM(2017) 31
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове