Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз (доклад за 2014 и 2015 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2014 and 2015)
Дата на документа: 01/02/2017
№ на документ: COM(2017) 49
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове