Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно кодекси, стандарти и законодателство, които поставят пречки пред използването на благоприятни за климата технологии в секторите на хладилното и климатичното оборудване и оборудването с топлинна помпа (термопомпа) и в сектора за производство на полиуретанова и друга пяна
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on barriers posed by codes, standards and legislation to using climate-friendly technologies in the refrigeration, air conditioning, heat pumps and foam sectors
Дата на документа: 30/11/2016
№ на документ: COM(2016) 749
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове