Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on countering money laundering by criminal law
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: COM(2016) 826
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове