Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - {SWD(2016) 410 final}{SWD(2016) 411 final}{SWD(2016) 412 final}{SWD(2016) 413 final} CORRIGENDUM
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) - {SWD(2016) 410 final}{SWD(2016) 411 final}{SWD(2016) 412 final}{SWD(2016) 413 final} CORRIGENDUM
Дата на документа: 23/02/2017
№ на документ: COM(2016) 863
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове