Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО СЪВЕТА относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on the operationalisation of the European Border and Coast Guard
Дата на документа: 25/01/2017
№ на документ: COM(2017) 42
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове