Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация - {SWD(2016) 468 final}{SWD(2016) 469 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of freezing and confiscation orders - {SWD(2016) 468 final} {SWD(2016) 469 final}
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: COM(2016) 819
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове