Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Актуално състояние и възможни следващи стъпки по отношение на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика (последващи действия на Съобщението от 12 април)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - State of play and the possible ways forward as regards the situation of non-reciprocity with certain third countries in the area of visa policy (Follow-up to the Communication of 12 April)
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: COM(2016) 816
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове