Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - EU Law: Better Results through Better Application
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: C(2016) 8600
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове