Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada, of the other part
Дата на документа: 23/11/2016
№ на документ: JOIN(2016) 56
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове