Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third country nationals
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: COM(2016) 881
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове