Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Модернизиране на ДДС за целите на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност - {SWD(2016) 379}{SWD(2016) 382}
Заглавие на английски: Modernising VAT for cross-border B2C e-commerce - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax - {SWD(2016) 379}{SWD(2016) 382}
Дата на документа: 01/12/2016
№ на документ: COM(2016) 755
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове