Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад за последваща оценка на програмата „Основни права и гражданство“ (2007 – 2013 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Ex post evaluation report on the Fundamental Rights and Citizenship programme (2007-2013)
Дата на документа: 13/02/2017
№ на документ: COM(2017) 69
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове