Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от страна на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 20/02/2017
№ на документ: COM(2017) 81
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове