Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества и делегирането на правомощия в съответствие с него
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of, and delegation of power under, Regulation (EU) 98/2013 of the European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors
Дата на документа: 28/02/2017
№ на документ: COM(2017) 103
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове