Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Първопричини за грешките и предприети действия (член 32, параграф 5 от Финансовия регламент)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Root causes of errors and actions taken (Article 32(5) of the Financial Regulation)
Дата на документа: 28/02/2017
№ на документ: COM(2017) 124
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове