Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Развитие на пазара, което може да наложи използването на член 459 от РКИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Market developments potentially requiring the use of Article 459 CRR
Дата на документа: 08/03/2017
№ на документ: COM(2017) 121
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове